މި ހިނގާ 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ، ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށެވެ